Katalogy:

 

navi_LE navi_ms
navi_mls_1 navi_mls_2
navi_stem EV3 novinka 2013

 


Napište nám:

  

  


Soutěže:

 

FLL RoBoJ
ROBOTIÁDA
Robosoutěž Robotická soutěž JedoBot

 


Nabídka LEGO Education pro základní, střední a vysoké školy

 

Vzdělávací programy pro starší školní věk

 

Výběr uskutečníte z odkazů v textu, nebo z nabídky vlevo.

 

divkaminds

LEGO® Education pomáhá starším žákům a studentům osvojit si kritické myšlení, tj. schopnost odůvodněně posuzovat a vyhodnocovat získané informace, vytvářet si dovednosti nezbytné pro digitální budoucnost.

Navazuje na aktivní "hands-on" přístup ke vzdělávání, nabízí řešení v rámci vědy, technologie, inženýrství a matematiky (vzdělávání STEM). Zaměřuje se na konkrétní aplikace, pedagogům umožňuje prokázat význam STEM dovedností a současně realizovat vlastní vzdělávací cíle.

 

Aktivity rozvíjejí dovednosti týmové spolupráce, komunikace, tvořivosti a kritického myšlení při řešení problémů.

legostroje

LEGO® Education Jednoduché a hnané stroje
 

Jednoduché a hnané stroje od LEGO Education jsou praktickým nástrojem činnostního učení se silnou motivací žáků ke vzdělávání. Spojují poznatky ze školních učebnic s jevy z reálného světa. Soupravy LEGO prvků pokrývají jak problematiku návrhu a konstrukcí základních mechanických principů, tak i pokročilá témata, jako jsou pneumatické systémy či obnovitelná energie. Soupravy jednoduchých a hnaných strojů lze snadno začlenit do každodenní výuky. Umožní odklon od tradičních metod učení a motivují žáky a studenty k získávání znalostí a dovedností stanovených vzdělávacím plánem.

 

K realizaci doporučujeme soupravu Jednoduché a hnané stroje s metodickými materiály, doplňkovými soupravami, servisními balíčky a komponentami.

   

legominds

Robotika LEGO MINDSTORMS Education EV3
 

LEGO MINDSTORMS Education EV3, cestou řešení problémů z reálného světa, motivuje žáky a studenty ke vzdělávání a získává je pro školní práci. Uvádí žáky a studenty do práce s počítačem a oblasti vědy, technologií, techniky a matematiky. Zvyšuje efektivnost učení a pomáhá všem dosáhnout naplnění cílů vzdělávacích plánů.
Při práci s LEGO MINDSTORMS Education EV3 může vzniknou jediný problém - včas ukončit výuku.
 

K realizaci doporučujeme soupravy LEGO MINDSTORMS Education EV3 s metodickými materiály, doplňkovými soupravami, oficiální podporou dalších výrobců, servisními balíčky a komponentami.

 

« Zpět

 

 

  

LEGO, DUPLO, WEDO, MINDSTORMS, jsou ochranné známky společnosti LEGO. ©2017 The LEGO Group