O2-BTA Kyslíkové čidlo

O2-BTA Kyslíkové čidlo

Senzor pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu umožňuje řadu experimentů zejména z oblasti biologie a chemie.Rozsah: 0 % až 27 % kyslíku ve vzduchu. Přesnost při normálním tlaku: ±1 %. Rozlišení: 0,01 %.Čas potřebný k 90% přiblížení ke konečné hodnotě: cca 12 sekund (měření probíhá na principu difúze, proto se měřená hodnota asymptoticky blíží k hodnotě skutečné).Provozní teplota: 5 °C až 40 °C. Relativní vlhkost, při které přístroj může pracovat: 0% až 95 %. Více informací získáte na stránkách společnosti Edufor www.vernier.cz.Programovací G-bloky s uživatelskou podporou (Aj) získáte zde.

Skladové číslo:

Doporučené doplňky:

Přihlášení