COL-BTA Kolorimetr

COL-BTA Kolorimetr

Kolorimetr je zařízení sloužící v tzv. kolorimetrii k měření absorbance (popřípadě transmitance) na několika zcela konkrétních vlnových délkách. Kolorimetry se používají zejména k určování koncentrace s využitím tzv. Beerova-Lambertova zákona, podle kterého je koncentrace roztoku přímo úměrná absorbanci.Rozsah (absorbance): 0,05 až 1. Rozsah (transmitance): 10 % až 90 %. Vlnové délky: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm. Rozlišení: 0,14 % (transmitance) Více informací získáte na stránkách společnosti Edufor www.vernier.cz.Programovací G-bloky s uživatelskou podporou (Aj) získáte zde.

Skladové číslo:

Doporučené doplňky:

Přihlášení