Ochrana osobních údajů

cara

 

logo_EDUXE Ochrana osobních údajů zákazníků EDUXE

cara

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Uzavřením smlouvy souhlasíte se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi EDUXE, s. r. o., po úspěšném splnění smlouvy až do doby vašeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.


Jako kupující máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti odstranit z databáze. Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití, jsou přístupné pouze pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Osobní údaje zákazniků nejsou předávány žádné další osobě s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro doručení zboží.

cara

 

LEGO, DUPLO, WEDO, MINDSTORMS, jsou ochranné známky společnosti LEGO. ©2018 The LEGO Group  

Přihlášení