Nabídka LEGO Education pro mladší školní věk

LEGO a vzdělávání pro 21. století

Workshop je určen pro pedagogy ZŠ - zejména 1. st.

Prosím přihlašujte se na událost zde

---

NOVINKY ROKU 2019 :

 STAVEBNICE 45025 CODING EXPRESS, více informací naleznete zde

ZÁKLADNÍ SOUPRAVA 45678 SPIKE Prime, více informací naleznete zde
cara

 

logo_LE Přírodní vědy, technika, technologie a matematika - vzdělávání STEM

cara

 

picture Vydejte se s dětmi na přirozenou a zábavnou cestu k efektivnímu celoživotnímu vzdělávání!
Vzděláváním ve vědě a technice získají sebedůvěru pro schopnost bádat a experimentovat,
hledat a nacházet řešení problémů, objevovat jejich souvislosti.
Práce s LEGO Education v mladším školním věku vytváří základy dalšího celoživotního vzdělávání dětí. Vychází z praktických činností, které v dětech probouzí a udržují touhu učit se, povzbuzují zvídavost, tvořivost a kritické myšlení. Vytváří základ života ve společnosti 21. století.

LEGO Education nabízí podporu vzdělávání v oborech přírodní vědy (Science), technika, technologie (Technology, Engineering) a matematika (Mathematic) - vzdělávání STEM, obohacené o průmyslový a umělecký design včetně rozvoje dovedností formulovat myšlenky a prezentovat je.

cara

 

LEGO® Education WeDo 2.0

  • Simulace vědeckého výzkumu
  • Návrh konstrukce
  • Modelování
  • Programování
  • Zkoumání
  • Řešení problému
  • Týmová spolupráce
  • Kritické myšlení
  • Prezentace výsledků

cara

 

Pro STEM vzdělávání dětí mladšího školního nabízíme LEGO® Education programy:

n

Odkazy :

f n m  Special offer
m m m  Naše novinky

Přihlášení