LEGO MINDSTORMS Education EV3 pro základní, střední a vysoké školy

cara

 

logo EV3 Robotika LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

cara

 

Picture

LEGO MINDSTORMS Education EV3, cestou řešení problémů z reálného světa, motivuje žáky a studenty ke vzdělávání a získává je pro školní práci. Uvádí žáky a studenty do práce s počítačem v oblasti vědy, techniky, technologií a matematiky.

Zvyšuje efektivnost učení a pomáhá dosáhnout naplnění cílů vzdělávacích plánů.
Při práci s LEGO MINDSTORMS Education EV3 může vzniknou jediný problém:

!Včas ukončit výuku!

cara

 

logo EV3 Základní souprava se softwarem a metodickými materiály

cara

 

cara

 

logo EV3 Doplňkové soupravy s metodickými materiály

cara

 

cara

 

logo EV3 Doplňková souprava Obnovitelná energie, kompatibilní s LME EV3

cara

 

Přihlášení