Nabídka LEGO Education pro základní, střední a vysoké školy

 

Novinka podzimu stavebnice 45345 LEGO® Education SPIKE™ Essential Set pro 1.stupeň ZŠ - JIŽ V PRODEJI zde

Nová stavebnice LEGO® Education 45401 BricQ Motion Základní souprava 1.stupeň ZŠ - JIŽ V PRODEJI zde

Nová stavebnice LEGO® Education 45400 BricQ Motion Základní souprava 2.stupeň ZŠ - JIŽ V PRODEJI zde

 

Koncept STEM

Filozofii polytechnického vzdělávání lze odvodit z konceptu STEM. Koncept STEM vznikl v USA v 90. letech minulého století pro označení vzdělávání v oborech přírodní vědy (Science), techniky (Technology) a technologie (Engineering) a matematika (Matematics).

Přirozená blízkost a příbuznost těchto oborů vybízela k tomu, aby byly spojeny pod jedním označením. V průběhu prvního desetiletí 21. století i v současnosti je této oblasti věnována stále větší pozornost ve Spojených Státech i v Evropě zejména proto, že v těchto oborech povážlivě ubývá studentů a sílí jejich nezájem o studium předmětů STEM. Obory v oblasti STEM jsou přitom chápány jako rozhodující pro rozvoj a růst ekonomik, pro udržení konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje. V konceptu STEM je zřetelná orientace na vzdělávání, které je vnímáno jako podstatný faktor. Stále častěji je STEM vnímán jako komplex vzájemných implikací mezi uvedenými oblastmi.

 

cara

l

Přírodní vědy, technika, technologie a matematika - vzdělávání STEM

cara

 

picture

LEGO® Education pomáhá starším žákům a studentům osvojit si kritické myšlení, tj. schopnost odůvodněně posuzovat a vyhodnocovat získané informace, vytvářet si dovednosti nezbytné pro digitální budoucnost.

 

Nabídkou navazuje na aktivní "Hands-On" přístup ke vzdělávání v oborech přírodní vědy (Science), technika, technologie (Technology, Engineering) a matematika (Mathematic) - vzdělávání STEM, obohacené o průmyslový a umělecký design včetně rozvoje dovedností formulovat myšlenky a prezentovat je. Aktivity rozvíjejí dovednosti týmové spolupráce, komunikace, tvořivosti a kritického myšlení při řešení problémů.

cara

Sebejistota ve vzdělávaní podle Harrise Polla: Harris Poll byl jmenován společností LEGO® Education, aby provedl on-line průzkum mezi studenty, rodiči a učiteli z 5 globálních trhů.

Klíč k pochopení: Nedostatek sebejistoty brání studentům v učení. Pro budování sebejistoty a zlepšení výsledků vzdělávání, které připravuje studenty na budoucnost, potřebujeme praktické učení.

c

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3

  • Simulace vědeckého výzkumu
  • Návrh konstrukce
  • Modelování
  • Programování
  • Zkoumání
  • Řešení problému
  • Týmová spolupráce
  • Kritické myšlení
  • Prezentace výsledků

cara

 

Pro STEM vzdělávání žáků a studentů staršího školního věku nabízíme:

Oficiální podpora LEGO® MINDSTORMS® Education EV3 od dalších výrobců:

n

Odkazy :

f n m  Special offer a
m m m  Naše novinky a

 


LEGO, logo LEGO, Minifigure, logo SPIKE, MINDSTORMS a logo MINDSTORMS jsou ochranné známky a / nebo autorská práva skupiny LEGO. Používá se se svolením. ©2021 The LEGO Group

Přihlášení