Katalogy 2018:

 

navi navi
navi navi
navi EV3 novinka 2013

 


Napište nám:

  

  


Soutěže:

 

FLL RoBoJ
ROBOTIÁDA
Robosoutěž Robotická soutěž JedoBot

 


LEGO Education Jednoduché a hnané stroje


  

Jednoduché a hnané stroje od LEGO Education jsou praktickým nástrojem činnostního učení se silnou motivací žáků ke vzdělávání. Spojují poznatky ze školních učebnic s jevy z reálného světa. Soupravy LEGO prvků pokrývají jak problematiku návrhu a konstrukcí základních mechanických principů, tak i pokročilá témata, jako jsou pneumatické systémy či obnovitelná energie. Soupravy jednoduchých a hnaných strojů lze snadno začlenit do každodenní výuky. Umožní odklon od tradičních metod učení a motivují žáky a studenty k získávání znalostí a dovedností stanovených vzdělávacím plánem.

  

Základní souprava LEGO Education Jednoduché a hnané stroje

 

9686 Jednoduché a hnané stroje

Cena:  5 090 Kč s DPH
Souprava Jednoduché a hnané stroje obsahuje 396 LEGO, převážně technických dílů. Kromě pasivních dílů nabízí: • 8883 M-Motor - specifikace • 8870 Světelný zdroj - specifikace • 8886 Napájecí vodič - …
 

Náměty činností k 9686

Elektronický metodický materiál k soupravě 9686 Jednoduché a hnané stroje. Materiál obsahuje balíček aktivit, které motivují a napomáhají žákům snadněji pochopit principy jednoduchých strojů a mechanizmů. Nabízí 37 aktivit k pochopení principu jednoduchých strojů, 14 žákovských projektů na využití …
 

Rozšiřující náměty činností k 9686

Elektronický metodický materiál k soupravě 9686 Jednoduché a hnané stroje. Materiál obsahuje balíček aktivit, které žáky motivují a napomáhají jim k hlubšímu pochopení problematiky jednoduchých strojů, mechanizmů a konstrukcí. Nabízí 38 aktivit ke zkoumání principů jednoduchých strojů a konstrukcí, 4 …
 

2000708 Servisní balíček LE M&M 1

Cena:  157 Kč s DPH
LEGO® Education servisní balíčky jsou určeny k doplnění chybějících dílů ve vašich soupravách. Balíček obsahuje 60 dílů ze soupravy 9686 Jednoduché a hnané stroje.
 

Doplňkové soupravy LEGO Education Jednoduché a hnané stroje

 

9641 Pneumatické systémy - doplňková souprava

Cena:  2 100 Kč s DPH
Souprava pneumatické systémy je doplňkem soupravy 9686 Jednoduché a hnané stroje. Souprava obsahuje speciální díly jako pneumatickou pumpu, písty, přepínací ventily, hadičky, zásobník stlačeného vzduchu a …
 

Náměty činností k 9641

Elektronický metodický materiál k soupravě 9641 Pneumatické systémy v kombinaci se soupravou 9686 Jednoduché a hnané stroje. Materiál obsahuje balíček aktivit, které motivují a napomáhají žákům snadněji pochopit principy pneumatických systémů a jejich uplatnění ve strojích z reálného světa. Nabízí 5 aktivit …
 

9688 Obnovitelná energie - doplňková souprava

Cena:  3 700 Kč s DPH
Souprava obnovitelné energie je doplňkem souprav 9686 Jednoduché a hnané stroje a 45544 MINDSTORMS EV3 Základní souprava. Souprava obsahuje speciální díly: • 9668 Energetický displej - specifikace Informace o …
 

Náměty činností k 9688

Elektronický metodický materiál k soupravě 9688 Obnovitelná energie v kombinaci se soupravou 9686 Jednoduché a hnané stroje. Materiál obsahuje balíček aktivit, které žákům napomáhají snadněji pochopit přeměny energie a experimentovat se základními zdroji obnovitelné energie. Nabízí 6 žákovských projektů s …
 

Komponenty LEGO Education Jednoduché a hnané stroje

 

8881 Bateriový box

Cena:  275 Kč s DPH
Zabezpečte motorům a světelným zdrojům svých modelů dostatečné množství energie. Na bateriový box můžete připojit dva 8882 XL-motory anebo čtyři 8883 M-motory současně. Box je opatřen třípolohovým …
 

8878 Box s nabíjecí baterií

Cena:  2 424 Kč s DPH
Box obsahuje lithium polymerovou akumulátorovou baterii se výstupním napětím 7,4V. Vyznačuje se malou hmotností a velkým výkonem. Box obsahuje vypínač a regulátor rychlosti s přepínačem směru otáčení připojeného …
 

45517 Síťový adaptér DC 10V

Cena:  820 Kč s DPH
Síťový adaptér k nabíjení LEGO baterií: • 45501 EV3 Nabíjecí baterie • 45302 Nabíjecí baterie pro Smart Hub 2 I/O • 8878 Box s nabíjecí baterií
 

8883 M-Motor

Cena:  321 Kč s DPH
Motorová jednotka napájená z 8878 bateriového boxu anebo 8878 boxu s nabíjecí baterií. K modelům ji lze připojovat podstavou anebo pomocí čelního osazení okolo hřídele.  
 

8882 XL-Motor

Cena:  416 Kč s DPH
Motorová jednotka, kterou k modelům připojíme pomocí čelního osazení okolo hřídele.  
 

9670 E-Motor

Cena:  616 Kč s DPH
LEGO® E-Motor je 9V motor se zabudovaným převodovým mechanizmem. Převodový poměr motoru je 9,5:1. Při maximálním zatížení 4,5Ncm dosahuje přibližně 800 otáček za minutu. Motor může pracovat jako …
 

8870 Světelný zdroj

Cena:  269 Kč s DPH
Oživte modely pomocí LED světel, kterými dokážete vytvořit oči, reflektory a další světelné efekty dle vlastní fantazie. Světelný zdroj může být napájený z 8881 bateriového boxu anebo 8878 boxu s nabíjecí baterií.
 

9667 Solární panel

Cena:  1 476 Kč s DPH
LEGO® Solární panel poskytuje elektrickou energie k práci s LEGO energetickým displejem a napájení motoru v modelu. Panel není samostatně funkční, je součástí soupravy 9688 Obnovitelná energie. Nachází-li …
 

9668 Energetický displej

Cena:  1 837 Kč s DPH
LEGO® Energetický displej dokáže zobrazovat vstupní a výstupní elektrické veličiny jako jsou napětí (V), proud (A), příkon/výkon (W) a množství energie (Ws,J). Je součástí soupravy 9688 Obnovitelná energie. …
 

9669 Zásobník energie

Cena:  614 Kč s DPH
LEGO® Zásobník energie je určen je ke kombinaci s 9668 energetickým displejem. Jedná se o Nikl-metal hydridový akumulátor o kapacitě 150 mAh. Společně s 9668 energetickým displejem tvoří energometr pro měření …
 

8886 Napájecí vodič 20cm

Cena:  131 Kč s DPH
Konektorový napájecí či prodlužovací vodič délky 20cm.  
 

8871 Napájecí vodič 50cm

Cena:  168 Kč s DPH
Konektorový napájecí či prodlužovací vodič délky 50cm.  
 

« Zpět

 

 

  

LEGO, DUPLO, WEDO, MINDSTORMS, jsou ochranné známky společnosti LEGO. ©2018 The LEGO Group